Innan installation
Innan man installerar en solel anläggning är det viktigt att förbereda sig. En del av förberedelserna kan du göra själv, en del gör vi tillsammans.

Varför ska jag installera solel?
Man kan ha olika skäl till att installera solel, någon vill producera för att sälja, medan de flesta nog ser det som ett sätt att både göra miljön en tjänst och att man blir mindre beroende av elleverantörernas framtida prissättning. På ca 10 år är anläggningen betald och genererar därefter energi gratis...

Hur funkar det?
En solel anläggning består i grova drag av solpaneler som sitter på t.ex taket. Dessa genererar likspänning som går via kablar till en växelriktare som omvandlar likspänningen till växelspänning som förbrukas i fastigheten eller matas ut i elnätet. Dessutom tillkommer en del annat, tex för elsäkerhet och ev. också anslutning till nätverk/internet för att kunna följa produktion/förbrukning i realtid.
Tekniskt är en solel anläggning väldigt enkel att äga eftersom det inte finns några rörliga delar som slits (jmfr med en värmepump). Livslängden på anläggningen är minst 25 år, vilket är en lång tid om man jämför med andra saker vi har i hemmet t.ex tv, bil, kyl/frys etc...Det enda du ska ta "höjd" för är att växelriktaren troligen kommer att behöva bytas 1-2 ggr under anläggningens livslängd.

Vad behöver jag förbereda?
Innan vi träffas så är det bra om du tar fram siffror på årsförbrukningen av el, den styr nämligen hur stor anläggning som det är fördelaktigast att installera om du inte vill sälja elen på spotmarknaden.

När vi sedan träffas så har vi en checklista som vi går igenom tillsammans för att få fram underlag för kalkyler, och vilken lösning som passar Dig bäst.
Därefter tar vi fram en offert så att vi är överens om innehåll, omfattning, kalkyl, ev. ROT-avdrag, ev. ansökan för investeringsbidrag, finansiering osv osv...

Om du klickar här kommer du till kontaktformuläret...

Produkter
En solelanläggning ska fungera problemfritt under lång tid, därför är det viktigt att tillverkarna är stora nog att finnas kvar och att de ingående produkterna håller hög kvalitet. Solteamet använder bland annat JA Solar solpaneler och Fronius växelriktare för vi vet hur viktigt det är! Här nedan kan du läsa mer om produkter och även gå vidare till tillverkarnas egna hemsidor.

JA Solar
JA Solar är av de största tillverkarna av solpaneler i världen med åtta egna produktionsanläggningar. Företaget är börsnoterat på amerikanska NASDAQ sedan 2007, och har producerat solceller motsvarande 20 GW hittills.

Här är den solpanel som vi normalt rekommenderar (pris/prestanda), klicka här

Fronius
Fronius är ett Österrikiskt företag som funnits i mer än 70 år, har drygt 3.700 anställda och representation i mer än 60 länder. Företaget är teknikintensivt med över 800 egna patent..... Fronius växelriktare håller mycket hög klass och tillförlitlighet.

Läs mer om Fronius växelriktare här och Fronius Smart Meter (för att kunna se hela flödet i din anläggning) här.

Fronius har också molntjänst där alla som har en anläggning som är ansluten till nätverk/internet kan logga in och följa sin produktion, klicka här