Om solel-installationer

Trendigt med egen el på taket
Funderar du på att skaffa solpaneler? De svarta glasade fyrkanterna syns på allt fler villatak. Det har blivit inne med egen el från solen, men bakom ligger naturligtvis också att det i de flesta fall är en god affär. Vinsten ligger dels i att slippa köpa in en stor del av din egen elförbrukning. Det som du inte förbrukar själv i stunden kan du dessutom mata ut på elnätet och få bra betalt för.
Det har blivit allt mer populärt att göra sin egen solel på taket hemma. Oftast är det en lönsam investering, färdiga paketlösningar gör det enkelt att bli solelsproducent.
Eftersom elförbrukningen i ett hem är störst morgon och kväll vintertid samtidigt som solpanelerna producerar mest dagtid på sommaren behöver solelanläggningen vara ansluten till elnätet. Den ström du inte gör av med själv på dagen matas ut på nätet. På kvällen hämtar du tillbaka ditt elbehov. Därför räknas du som ägare av solpaneler som en mikroproducent av förnybar el.

Läs mer i artikeln från Sveriges natur, länken till artikeln finns här